Declarația de misiune

Liceul Teoretic EVISS Iasi îşi propune misiunea de a oferi o educaţie hristocentrică bazata pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru o pregătire cât mai buna in vederea slujirii iui Dumnezeu și a oamenilor. Modelul nostru este Domnul Hristos despre care se spune: „Și Isus creştea in înţelepciune, în statura și era tot mai plăcut înaintea Iui Dumnezeu și înaintea oamenilor”. Luca 2.52

Viziunea educațională

Punctul central al educaţiei creştine în aceasta școală este credinţa în Dumnezeul creator si conducător al Universului recunoaşterea faptului că omul este fiul lui Dumnezeu înzestrat cu o deosebita valoare și demnitate.

Educaţia creştina are în vedere, pe de o parte, dezvoltarea la cel mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a unei gândiri profunde si sănătoase, iar pe de alta parte, a unui caracter bazat pe principiile moralei creştine.

Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltarea unei puternice relaţii cu Creatorul, cu societatea, cu biserica si cu sine.

obiective

  • Să dezvolte o filosofie creştină bazată pe principii spirituale puternice;
  • Să descopere că viața lui Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat;
  • Să acumuleze cunoştințe teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru această lume și să le exemplifice prin comportament;
  • Să înţeleagă că acceptarea planului lui Dumnezeu pentru viețile lor le va aduce cea mai mare satisfacţie;
  • Să se familiarizeze cu specificul doctrinei adventiste și cu contribuția sa unică pe tărâmul creştinătăţii;

Doriți să aflați mai multe despre noi?