Informații

Misiunea noastră

Liceul Teoretic „EVISS” asigură o educație de performanță care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative.

Liceul Teoretic „EVISS” oferă fiecărui copil șanse egale de studiu, protecție socială, dezvoltare intelectuală, fizică și emoțională.

Liceul Teoretic „EVISS”   respectă drepturile și libertățile omului și pune accent pe învățarea centrată pe elev folosind metodele activ –  participative.

Liceul Teoretic „EVISS” asigură progresul școlar și dezvoltarea individuală în vederea zidirii unei societăți intelectuale, culturale, morale,  armoniase.

Viziunea noastră

Viziunea Liceului Teoretic „EVISS” este formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate pentru dezvoltarea intelectuală, social, emoțională și profesională, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, în vederea adaptării socio-economice și care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.