Informații

Misiunea noastră

Liceul Teoretic „EVISS” respectă drepturile și libertățile omului și pune accent pe învățarea centrată pe elev folosind metodele activ-participative, oferă fiecărui copil șanse egale de studiu, protecție socială, dezvoltare intelectuală, fizică și emoțională și asigură progresul școlar și dezvoltarea individuală în vederea zidirii unei societăți intelectuale, culturale, morale, armonioase.

Viziunea noastră

Liceul Teoretic „EVISS” promovează dezvoltarea normală și deplină a copilului în toate dimensiunile ei, prin crearea unui climat de învățare creativ și stimulativ, valorificând potențialul fizic, emoțional și psihic al fiecăruia.