Liceul Teoretic „EVISS” este organizat juridic în cadrul Asociației „Educație, Voluntariat, Implicare Socială și Sănătate” Iași, la inițiativa unui grup de persoane specializate în educație și în alte domenii care doresc promovarea științei de calitate și a  unei culturi moderne, cu respectarea tendințelor și principiilor europene, pentru copii, încă din grădiniță și până la liceu.

             Inițierea acestui proiect a avut în vedere importanța educației în formareaarmonioasă și în același timp complexă, în care sunt urmărite sănătatea, dezvoltarea personală și promovarea adevăratelor valori pentru copii și adolescenți.

             Unitatea noastră și-a propus educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii, asigurarea unui act educaţional de performanţă care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, precum și integrarea copiilor cu cerințe speciale, în sistemul de învățământ.

             Finalitatea întregii activități didactice este de a forma copii sănătoşi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la condițiile nivelului de învățământ primar/gimnazial/liceal şi la orice situaţie în viaţă. Având in vedere solicitările părinților de a înființa toate nivelurile de învățământ, am fost motivați și încurajați să demarăm acest proiect.

             Proiectul de Dezvoltare Instituțională conturează activitatea viitoare, pe baza unor repere clare, a unor ţinte şi obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ, în aşa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate.