Biserica Adventistă la nivel mondial a dezvoltat o rețea de instituții de învățământ în toate țările unde activează în prezent, operând un număr de peste 7.000 de şcoli, colegii şi universități în care lucrează peste 69.000 de profesori, cu un număr de aproximativ 1.500.000 de elevi şi studenţi. În România, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are 56 de centre de educație în care funcționează 48 de grădinițe, 21 școli, 7 licee, 3 școli sanitare și Universitatea Adventus din Cernica cu trei specializări: Teologie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și Asistență Socială. În aceste instituții gestionează actul educațional aproximativ 467 de cadre didactice pentru cei peste 4000 de copii și tineri.

         Investim resurse umane și financiare în educație pentru că „Pretutindeni în lume este nevoie de o transformare profundă. Educația dată tinerilor trebuie să prefacă întreaga structură socială.” Ellen White, Divina Vindecare pag. 406